GS Bildeler AS (avd. Bud/Meca)

Org. nr.: 980501515
Kontaktperson: Frank Olav Inderhaug

E-post: franko@gsbildeler.no
Telefon: 71266773
E-post: verksted@gsbildeler.no
Nettside: http://www.gsbildeler.no

Nettside: www.visit-bud.no