Møller Bil Molde AS

Org.nr.: 915555292
Adresse: Verftsgata 3, 6416 Molde
Postadresse: Postboks 2019, 6402 Molde

Tlf.: 24 03 38 70

Kontaktperson: Olve Bolsønes
E-post: olve.bolsones@moller.no

Mobil: 900 14 752