Skjelvik Bilverksted A/S

Org.nr.: 947388940
Adresse: Vika 1, 6490 Eide

Kontaktperson: Steinar Krakeli
Tlf.: 71 29 96 99/915 48 905
E-post: steinar@skjelvikbilverksted.no

Internett: www.skjelvikbilverksted.no