Utdanningsdirektoratet

www.udir.no

Her er ein link til utdanningsdirektoratet sine sider, der du finner Læreplanar for kunnskapsløftet (LK06).

Den generelle delen av læreplanen finner du her: Generell del av læreplanen