Bilskadesenteret Nordmøre AS ()

Org. nr.: 812532502

Adresse: Nordmørsveien 71B

6517 Kristiansund N

Kontaktperson: Jan Olav Åsheim

telefon: 71 58 22 11

e-post: post@bilskadesenteret-nordmore.no

Bussbygg AS

Org. nr.: 973125591
Kontaktperson: Tormod Brokstad

Telefon: 71 24 00 00 / 908 23 486
E-post: tormod@bussbygg.no
Nettside: http://www.bussbygg.no

Frodes Karosseri og Lakk AS

Org. nr.: 960418301

Adresse: Kometveien 5

6419 Molde
Kontaktperson: Frode Humblen

Mobil: 906 18 333

Epost: post@frodes.no

Telefon: 71 21 83 33

Harald Hustad & Co AS

Harald Hustad & Co AS

Adresse: Oscar Hanssens veg 1/3, 6415 Molde kart

Telefon: 71 20 66 50

Epost: post@molde.toyota.no
Kontaktperson: Oddbjørn Henøen

Mobil: 908 32 987
E-post: obh@molde.toyota.no

Kristiansund Karosseri AS

Org. nr.: 985890552
Kontaktperson: Erling Brevik

Telefon: 71 58 46 64 / 915 39 410
E-post: erling@ksukaross.no

Molde Billakkering A/S

Postadr.: Årøsetervegen 7, 6422 Molde

Kontaktperson: Cato Hånes

Tlf.nr.: 40033000
E-post: firmapost@bilskadesenter.com

Heimeside: www.bilskadesenter.com

Øyes Karosseri AS, FREI

Besøksadresse: Kongsveien 90, 6523 Frei

Postadresse: Skanseveien 7, 6507 Kristiansund
Tlf.: 480 75 134

Kontaktperson: Dag Runar Øye
E-post: dagrunar@oyeskarosseri.no