Elektronisk lærebok – «Bilfagappen»  Bilderesultat for bilfagappen


Vegen fram:

www.vilbli.no : er ei nasjonal internettside som viser utdanningsval du har i fylket og vegen fram til dei ulike fagbreva.

Stipend og lån:

Stipend eller lån kan du søke elektronisk: www.lanekassen.no/

Tverrfagleg eksamen:

Dersom du skal ta ein tverrfagleg eksamen kan det være lurt å sjå på tidlegare gitte eksamenar, slike eksamenar finner du på sidene til

Utdanningsdirektoratet: www.udir.no   Tidlegare gitt eksamenHæ, får eg lønn?

Lønns og arbeidsvilkår i bransjen:  

Biloverenskomsten 2014 – 2016

Kontakt vårt bransjeforbund:

Vil du vite meir om vår bransjeorganisasjon Norges Bilbransje Forbund bruk linken:

http://www.nbf.no/    


Vidareutdanning:

Gå vidare og kvalifiser deg til teknisk eller administrativ leiar.

Bli «Mester»  Mesterbrev

Bilbransjens fagskole, nettbasert vidareutdanning

Fagskolen  Rud vgs.